top of page

İnşaat Yönetim Sistemi ve Uygulama Yazılımı

Şirketimiz ; öncelikle kendi inşaatlarının yönetiminde kullanmak üzere ,  CYCM olarak adlandırdığımız İnşaat Yönetim Sistemi oluşturmuştur.

 

'' CYCM İnşaat Yönetim Sistemi '' inşaat projelerinin gerçekleştirme sürecinde bilgi teknolojileri kullanarak ; tasarım, planlama, sözleşme, inşaa, raporlama ve iş teslim evrelerinin ; yönetilmesi , denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.  CYCM  İnşaat Yönetim Sistemi , projeyi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynakların tanımlamalarında kendi kod ve adlandırmaları kullanan bir sistemdir.

 

Buna bağlı olarak '' CYCM İnşaat Yönetim Sistemi '' nin bir parçası olan ve ''CYOP Uygulama Yazılımı''  olarak anılan bir inşaat uygulama yazılımını geliştirilmiştir.  CYOP Uygulama Programı ;  inşaat projelerinin yönetilmesinde bilgi teknolojilerinden faydalanılmasını sağlayan bir bilgisayar yazılımıdır.

 

bottom of page